Nyheter

2015-06-03: Statoil Järva Krog blir pilotprojekt för E-GREEN Metering och CUES

2015-03-31: Länsstyrelsen Närke utvärderar E-GREEN Metering och GREENFRIDGE i projekt med ICA Nära Stora Mellösa

2014-12-26: ICA Supermarket Gillbergaplan investerar i E-GREEN Metering, CUES och LED. Sparar ca 130.000:-/år i minskad elförbrukning

2014-12-08: Riksbyggen installerar LED-ljus i Tuna Park Köpcentrum, Eskilstuna

2014-11-07:  ICA Supermarket Gillbergaplan utvärderar E-GREEN Metering och GREENFRIDGE

2014-10-15: Katrineholms Kommun byter kvicksilverlampor mot LED

2014-10-14: Nytt samarbete med Västmanlands Läns Landsting

2014-10-08: Nobelpriset delas ut till LEDljus-teknikens grundare

2014-10-01: ICA Maxi Eskilstuna ny kund hos GREENWAY

2014-09-25: 500 st gatljus installerat med LED till Pagoden Fastigheter

2014-09-25: Kungsleden Fastigheter byter kvicksilver mot LED

2014-09-24: ICA Asplund installerar LED-armaturer

2014-08-28: ICA Bengtsson satsar på LED

2014-08-24: Ny hemsida

 

 

 

Inledning

GREENWAY ESS lägger stor vikt vid miljöaspekten i det dagliga arbetet och planeringen. Redan från start vill vi implementera miljöfrågan som en del i alla beslutsprocesser. Alla medarbetare skall löpande informeras och uppmuntras att delta i vårt miljöengagemang. Detta skall underlätta ett aktivt miljötänkande i hela företaget.

Miljöpolicy

Vår målsättning är att ständigt arbeta för att minimera den miljöbelastning som förbrukning i alla former står för, inte bara förbrukning av energi. Kretsloppstänkande och att hushålla med naturens och företagets resurser är en självklar del i vår företagskultur.

Vi vill uppnå detta genom att...

  • Motivera och informera våra medarbetare och förmå dem att ta stort personligt ansvar för sina arbetsuppgifter och uppriktigt engagera sig i miljöfrågor.
  • Upprätthålla en miljöplan som eftersträvar effektivitet och förbättringar ur såväl miljömässigt som företagsekonomiskt perspektiv.
  • Tillämpa en inköpsplan som eftersträvar minimal miljöpåverkan avseende fordon, produkter, förbrukningsmaterial.
  • Ställa relevanta miljömässiga krav på våra samarbetspartners.

Vision miljöarbete

GREENWAY ESS ska alltid sträva efter att uppnå minimal miljöpåverkan. Vi följer den fastlagda miljöpolicyn och prioriterar dessa frågor utifrån driftsekonomiska ramar. Miljöplanen skall vara ett dokument i förändring och ständigt anpassas efter ny teknik, ny kunskap och nya värderingar.