Nyheter

2015-06-03: Statoil Järva Krog blir pilotprojekt för E-GREEN Metering och CUES

2015-03-31: Länsstyrelsen Närke utvärderar E-GREEN Metering och GREENFRIDGE i projekt med ICA Nära Stora Mellösa

2014-12-26: ICA Supermarket Gillbergaplan investerar i E-GREEN Metering, CUES och LED. Sparar ca 130.000:-/år i minskad elförbrukning

2014-12-08: Riksbyggen installerar LED-ljus i Tuna Park Köpcentrum, Eskilstuna

2014-11-07:  ICA Supermarket Gillbergaplan utvärderar E-GREEN Metering och GREENFRIDGE

2014-10-15: Katrineholms Kommun byter kvicksilverlampor mot LED

2014-10-14: Nytt samarbete med Västmanlands Läns Landsting

2014-10-08: Nobelpriset delas ut till LEDljus-teknikens grundare

2014-10-01: ICA Maxi Eskilstuna ny kund hos GREENWAY

2014-09-25: 500 st gatljus installerat med LED till Pagoden Fastigheter

2014-09-25: Kungsleden Fastigheter byter kvicksilver mot LED

2014-09-24: ICA Asplund installerar LED-armaturer

2014-08-28: ICA Bengtsson satsar på LED

2014-08-24: Ny hemsida

 

 

 

GreenStep® är ett webbaserat system , framtaget och prisbelönat för att 
sänka energiförbrukningen i datormiljöer. GreenStep® sänker driftkostnaden för organisationers
IT-miljöer och stärker deras miljöprofil.

GREENWAY ESS vill driva teknikutvecklingen inom grön IT och inspirera organisationer att 
agera klimatsmart.Vi garanterar att ni kommer minska era elkostnader och oavsett                                                     besparingsmöjligheter alltid kommer tjäna på GreenStep®! Energy Smart.

Om GreenStep:

GreenStep® möjliggör stora besparingar i datormiljöer genom kraftig reducering av organisationers 
elkostnader och koldioxidutsläpp. Organisationer får med GreenStep® ett enkelt och webbaserat 
verktyg för att minska energiåtgången i sina datormiljöer. Resultatet presenteras dagligen i en 
överskådlig och tydlig rapport.

United States Environmental Protection Agency (EPA) har genom undersökningar påvisat att 
möjligheterna med automatiserad energibesparing kan spara upp till 80% av energikostnaderna för 
varje dator. Nedan visas en exempelbesparing på 70%:

 

 

  

Vad GreenStep® kan göra för er:
•     Sänka er elförbrukning genom centralt styrd schemaläggning och policyhantering.
•     Presentera er förbrukning och besparing i en överskådlig och tydlig rapport.

 

"Bilderna avser 3000 stationära kontorsdatorer där Greenstep minskat el-förbrukningen med 70%
Total förbrukning - September (mätmånad/kalibrering): 29 569 kg/CO2
Total förbrukning - Oktober (70% besparing med Greenstep):  8 547 kg/CO2

Resultat:

Sedan Greenstep installerats minskas miljöpåverkan/utsläpp av CO2 med 21 ton per månad"